Bu blog SELİMPAŞA'ya ait fotoğrafları paylaşmak için hazırlandı.

7.01.2010

Eski kilise


Ayakta kalabilen kiliselerden biri-şimdi ibadete açık güzel bir camii olarak hizmet sunmakta..

Kız okulu


Arhiyeni okullarından kız okulunun bugünkü görünümü

YetimhaneZamanında yetimler okulu olarak yapılan ve halen Pazar yerinde bulunan tarihi bir eser.

Tarihçe

Kasabanın ismi Bizanslılar zamanında Epivatos idi. Osmanlılar döneminde Bigados ismiyle anılan belde Cumhuriyet döneminde Selimpaşa adını almıştır. Kasabaya adını veren Selim Sırrı Paşa 1773 yılında Berder’ de doğdu. 1819 da vezirlik rütbesiyle Silistre Beylerbeyliğine atandı. 1824’ te sadrazamlığa getirildi.Mehmet Selim Sırrı Paşa Silistre valiliğinden İstanbul’ a döner iken Bigados’ a uğrayıp orada mola vermiş ve dinlenmiştir. O yıllarda burası temiz hanların bulunduğu bir uğrak yeriydi. Selim Paşa Bigados’ la sürekli ilgilenmiş, sadrazam olduğu zaman da bu köye bir çeşme yaptırmış(1828). Bu çeşme halen İkiz Çeşme olarak anılmaktadır.

Bizanslılar zamanında Selimpaşa’ nın etrafı surlarla çevriliydi. Kasaba sonradan azize olarak kabul edilen Azize Paraskeva adlı bir kadına aitti. Zamanla Silivri’ de kilise yaptıran Aleksios’ un mülkiyetine geçmiştir. Türkler Selimpaşa’ yı ilk defa Orhan Gazi’ nin oğlu Murad Bey vasıtasıyla ele geçirmiştir. Selimpaşa’ nın kuruluşu çok eski devirlere kadar gider.Osmanlılar Selimpaşa’ yı aldıkları zaman köyün etrafında sağlam bir sur bulunuyordu. Bugün bu surun izine bile rastlanmamaktadır. Selimpaşa’ nın tarih öncesine dayanan bir yerleşim merkezi olduğunu kanıtlayan ve Selimpaşa’ nın 2-2,5 km. batısında bulunan bir höyüğü bulunmaktadır.

5.01.2010

Mihnet-Keşan

19. yüzyılın Divan şairlerinden ve Osmanlı’da önemli yerlerde kadılık görevinde bulunmuş olan Keçecizade İzzet Molla, Keşan’a giderken Selimpaşa’da mola vermiş, bir akşam kalmış ve “Mihnet-Keşan” adlı eserine selimpaşa ile ilgili şu sözleri yazmıştır:

Bigados Köyü: “Yeni evin baş köşesine kilim serip, o gece, Bigados’ta kaldık. Orada özgürlük belirdi, Keçecizadelik ortaya çıktı. Köy küçük; ama havası güzel. O güzel han da gönül açıcı bir yerde. Bosnalı bir soylu kişi, bir Bey o gece orada konuktu. Süleyman Paşa –yeri cennet olsun- o söz ustasının babasıymış. Zamanın büyüklerinin buyruğu ile padişahın kapısına gitmekte imiş. Gelip benimle söyleşti, İstanbul’u sordu. ‘Ben yol yordam bileydim, bu hanlar bana oturulacak yer olmazdı.’ dedim.”

Konak


limanda gündüze veda


1962 Selimpaşa sahilde kız çoçuğu hatıra

kaynak:ürüngitti.com

4.01.2010

yetimhane/diplomakaynak:selimpasa.org
Bir Yunan Ansiklopedisi Selimpaşa'yı şöyle tanımlıyor:Epivates Trakya’nın en güzel kasabası olup gemiyle İstanbul’a 3 saat mesafededir. İdari açıdan Silivri kazasına, dini açıdan da Silivri Metropolithanesine bağlıdır. Bilindiği kadarıyla eski Yunanlı göçmenler veya kolonistler ilk defa burada bir yerleşim yeri kurmuşlardır. Buraya geldikleri zaman,bu yer vatozlarla kaplıydı, bu sebeple yeni kurdukları bu yerleşim yerine Epivates ismini verdiler, bu da vatozların üzerine kurulmuş anlamına geliyor.

kilise parkı

foto:Ersoy Özdemir

ikizli çeşme üzerindeki yazı


Semiyyi Fahriâlem sadı vâlâ kadri sabık kim
Bigadosta âlicâh icra etti bu ma’ı
Duayı hayrı ebnâyı sebili etmeğe ihraz
Yuvakfı maksudu dilhâh icra etti bu ma’ı
Teraveş eyledi tarihi dilcû kilki (Esad) dan
Selim Paşa livechullah icra etti bu ma’ı
( ebced hesabıyla tarih hicri 1244)


Bu kitabenin konuştuğumuz dile çevrilmiş şekli:

Fahrialemin adaşı eski sadrazam, o mevkii yüce zat
Bigados’ta bu suyu akıttı.
Yoldan geçenlerin hayır dualarını almak için
Dilediği şekilde maksada uygun olarak bu suyu akıttı.
Esad’ın kaleminden bu gönül alan tarih sızdı,
Selim Paşa Allah rızası için bu suyu akıttı.

(Miladi 1828)
Selim Sırrı Paşa (Beldeye ismini veren Paşa)'nın yaptırmış olduğu zamanında beldenin en önemli çeşmesiydi.

belkide

neler yaşadı...kimlere ev sahipliği yaptı...ve terkedildi...yalnız başına...belki bi el dokunur..canlanır tekrar....belkide yıkılır yapılır betonarme bi bina...hayırlısı.....

liman