Bu blog SELİMPAŞA'ya ait fotoğrafları paylaşmak için hazırlandı.

7.01.2010

Tarihçe

Kasabanın ismi Bizanslılar zamanında Epivatos idi. Osmanlılar döneminde Bigados ismiyle anılan belde Cumhuriyet döneminde Selimpaşa adını almıştır. Kasabaya adını veren Selim Sırrı Paşa 1773 yılında Berder’ de doğdu. 1819 da vezirlik rütbesiyle Silistre Beylerbeyliğine atandı. 1824’ te sadrazamlığa getirildi.Mehmet Selim Sırrı Paşa Silistre valiliğinden İstanbul’ a döner iken Bigados’ a uğrayıp orada mola vermiş ve dinlenmiştir. O yıllarda burası temiz hanların bulunduğu bir uğrak yeriydi. Selim Paşa Bigados’ la sürekli ilgilenmiş, sadrazam olduğu zaman da bu köye bir çeşme yaptırmış(1828). Bu çeşme halen İkiz Çeşme olarak anılmaktadır.

Bizanslılar zamanında Selimpaşa’ nın etrafı surlarla çevriliydi. Kasaba sonradan azize olarak kabul edilen Azize Paraskeva adlı bir kadına aitti. Zamanla Silivri’ de kilise yaptıran Aleksios’ un mülkiyetine geçmiştir. Türkler Selimpaşa’ yı ilk defa Orhan Gazi’ nin oğlu Murad Bey vasıtasıyla ele geçirmiştir. Selimpaşa’ nın kuruluşu çok eski devirlere kadar gider.Osmanlılar Selimpaşa’ yı aldıkları zaman köyün etrafında sağlam bir sur bulunuyordu. Bugün bu surun izine bile rastlanmamaktadır. Selimpaşa’ nın tarih öncesine dayanan bir yerleşim merkezi olduğunu kanıtlayan ve Selimpaşa’ nın 2-2,5 km. batısında bulunan bir höyüğü bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder